sobota, 8 sierpnia 2020

OFERTA SZKOLEŃOśrodek oferuje szerokie spektrum szkoleń prowadzonych przez nauczycieli praktyków, którzy mają nie  tylko doświadczenie w zakresie edukacji, ale jako trenerzy i szkoleniowcy.

Ośrodek posiada akredytację Placówek Doskonalenia Nauczycieli i prowadzi certyfikowane szkolenia kadry pedagogicznej na najwyższym poziomie.  Prowadzimy szkolenia stacjonarne, online oraz w formie nagrań.

Ofertę szkoleń przedstawiamy poniżej. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Zyta Czechowska tel 668-348-494 lub e-mail: zczechowska1@gmail.com

OFERTA SZKOLEŃ- TEMATYKA


1. mgr ZYTA CZECHOWSKA,  mgr JOLANTA MAJKOWSKA

 - Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy.

- Aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

- Awans zawodowy nauczyciela.

- Nowe technologie w nauczaniu uczniów z SPE.

- Edukacja zdalna na każdym etapie edukacyjnym.

- Metodyka nauczania dzieci z autyzmem.

- Organizacja zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.

- Indywidualizacja  na lekcjach matematyki.

- Nowe technologie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

- Nauka programowania w szkole podstawowej.

- Kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania.

- Metoda projektu.

- Realizacja projektów eTwinning.

- Narzędzia TIK w pracy logopedy.

- Metody aktywizujące w przedszkolu.

-Trening Umiejętności Społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.

- Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

- Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.

-Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka polskiego.

-Platforma Office 365 oraz Google S.

2. dr ADRIANA KLOSKOWSKA

-Organizowanie procesu uczenia się uczniów w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, ocenianie i motywacja, kształtowanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia; myślenie pytajne; storytelling w edukacji, jak się uczyć w oparciu o naturalne dźwignie umysłu; kompetencje kluczowe.

-Zarządzanie zespołem/klasą, budowanie relacji, komunikacja.

-Zachowania niepożądane i ryzykowne dzieci i młodzieży.

-Wspomaganie rozwoju dziecka: integracja sensoryczna, pobudzanie zmysłów i rozwijanie ciekawości dzieci, kształtowanie postaw czytelniczych i myślenia językowego.

-Czego potrzebują nastolatki - jak pomagać młodym ludziom odkrywać i rozwijać mocne strony.

-Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.

Dla kadry kierowniczej:

-Budowanie zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie; budowanie relacji w oparciu o style zachowań; odważne przywództwo; liderowanie w kryzysie; zarządzanie zmianą w zespole; twórczy i odważny lider - jak projektować przestrzeń edukacyjną na miarę XXI wieku.

-Siłą stresu, wypalenie zawodowe,  motywacja, zarządzanie sobą.

-Wykłady motywacyjne dla dzieci i młodzieży: Uczyń swoje życie wspaniałą przygodą. Szczęśliwi ludzie zmieniają świat.

3.  mgr JOANNA SZCZECH

-Pedagogika Marii Montessori w  przedszkolu i szkole.
-Matematyka Montessori- jak przygotować do niej dziecko?
-Edukacja językowa w metodzie Montessori.
-Edukacja kosmiczna w metodzie Montessori.
-Doświadczenia sensoryczne w metodzie Montessori.
-Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.
-Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki.
-Indywidualizacja pracy na lekcjach matematyki.

4. mgr MARTA FLORKIEWICZ BORKOWSKA

- Kształtowanie kompetencji twórczych i rozwijanie kreatywności.
- Kształtowanie kompetencji miękkich – praca w grupach, informacja zwrotna, komunikat ja, proces grupowy.
- Narzędzia tutorskie w pracy nauczyciela.
- Nauczyciel wychowawca: budowanie zespołu, komunikacja, integracja, budowanie relacji na  linii nauczyciel - uczeń - rodzic.
- Metody innowacyjne w edukacji:  metoda projektu, LdL czyli uczenie przez nauczanie, odwrócona lekcja, gamifikacja, elementy design thinking w edukacji.
- Realizacja projektów z wykorzystaniem elementów design thinking.
- Aktywne i kreatywne metody nauczania.
- Arteterapia w edukacji.
- Rozwój osobisty nauczyciela z wykorzystaniem elementów arteterapii.
- Escape Room  w edukacji - obudowa metodyczna i narzędziownia.
- Rozwijanie kompetencji na językach obcych:   TIK, projekty, kreatywność, gry.
- Edukacja medialna – praca z filmem, tworzenie animacji poklatkowych, wykorzystanie mediów na różnych przedmiotach, wykorzystanie mediów w pracy wychowawczej.
- Motywacja - co i jak zrobić aby chciało się chcieć.

5. mgr  PAULINA RUTKOWSKA

- Wykorzystywanie metody AAC w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
- Tworzenie  pomocy dydaktycznych z zakresu AAC.
- Metoda behawioralna w pracy z uczniem z ASD.
- Indywidualizacja pracy z uczniem z ASD.
- Wykorzystywanie nowych technologii w pracy z uczniem z ASD.

6. mgr ALEKSANDRA SCHÖEN KAMIŃSKA

- Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
- Zabawy ogólnorozwojowe w edukacji wczesnoszkolnej.
- Podstawy kodowania i programowania online i offline.
- Tablet jako narzędzie w procesie edukacji, rozszerzona rzeczywistość. 
- Aktywne metody nauczania edukacji matematycznej, polonistycznej i muzycznej w edukacji wczesnoszkolnej.
- Praca metodą projektu.

7. mgr TOMASZ ORDZA

- STEAM w nauczaniu przedmiotów science.
- Doświadczenia i warsztaty terenowe podczas lekcji science.
- Narzędzia TIK na lekcjach science.
- Metoda projektu na lekcjach biologii.
- Zmiany klimatu a przedmioty szkolne.

8.  mgr JOANNA HOFMAN

- Jak budować  kompetencje kluczowe, integrując wiedzę i umiejętności?
- ABC współpracy z rodzicami uczniów.
- Jak rozwinąć skrzydła u swoich uczniów? Praktyczne wskazówki rozwoju dziecka.
- Praca metodą projektów. Jak? Gdzie? Kiedy? Krok po kroku przez STEAM.
- Pomysły na rozbudzenie ciekawości uczniów.
- Zaprojektuj swoje lekcje i miej uczniów, jakich pragniesz. 
- Holistyczne podejście do edukacji. Czyli szkoła życia.

9. MATEUSZ ŁYSEK 

- Myślenie wizualne w edukacji.
- Sketchnoting na lekcjach historii i nie tylko.
- Sketchnoting analogowy i cyfrowy - podstawy programu Procreate.
- Podstawy programowania.

10. mgr SYLWESTER ZASOŃSKI

- Szkolenie z TIK, cyfrowy narzędziownik nauczyciela anglisty.
- Aktywne metody nauczania na  angielskim.
- Szkolenie z kodowania offline (bez komputera) w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej-TIK na  języku angielskim. 
- Szkolenie z podstaw programowania w wizualnym języku programowania Scratch 3.0 oraz robotyki.

11. mgr inż. KAROLINA SZULC

- Programowanie w C++.
- Programowanie w Python.
- Kodowanie online i offline.
- Rozwijanie kreatywności wśród uczniów - praca metoda projektu.

12. mgr KAROLINA ANTKOWIAK

- Szkolenia z obsługi drukarki 3D.
- Modelowanie i projektowanie przestrzenne, przygotowanie modeli pod wydruki, materiały do druku.
- Podstawy programowania.

13.  dr BARBARA OSTROWSKA

- Jak oceniać, aby uczniowie uczyli się?
- Kształcenie kompetencji uczniów (szczególnie myślenie: krytyczne, kreatywne, refleksja).
- Nowoczesna dydaktyka.
- Wszystko co dotyczy psychologii - pracy z uczniem i współpracy pomiędzy nauczycielami
- Dobrostan nauczyciela i ucznia.

14. mgr KATARZYNA WŁODKOWSKA

- Wyobraźnia wprawiona w ruch – digitalne i analogowe metody pracy z tekstem na lekcjach
języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej.
- Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Kreacje wirtualne i analogowe w kontekście
nowej matury z języka polskiego.
- Jak rozbudzić w uczniach kreatywność? Metody na kształcenie umiejętności formułowania
wypowiedzi ustnych i pisemnych na lekcjach języka polskiego.
- Film na lekcji wychowawczej i języku polskim. Praca z tekstem audiowizualnym jako sposób
na realizację treści programowych.
- Esej na nowej maturze. Jak przygotować uczniów do interpretacji i tworzenia eseju?
- Twórcze lekcje języka polskiego – sposoby na efektywną pracę na lekcji.

15. mgr BEATA SKTZYPIEC

- Matematyczny TIKowy niezbędnik nauczanki.
- Matematyka bez kserówki.
- Matematyka na dywanie- gry i zabawy rozwijające kompetencje matematyczne.
- Lekcja matematyki online.
- Czytamy w klasie – jak rozwijać zamiłowania czytelnicze? Dobre praktyki – Czytanki dla Hanki oraz
Przystanek Czytankowo, propozycje pracy z lekturą.

16. mgr Piotr Kaja

- Przygody z instrumentami (szkolenie online).

1 komentarz:

  1. Według mnie warto postawić na rozwiązania open source od https://www.intalio.pl/pl – specjaliści godni zaufania.

    OdpowiedzUsuń

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl

Webinar- Aktywna Tabluca

  Plan webinaru Serdecznie zapraszamy na webinar „Aktywna Tablica SPE bez tajemnic”, podczas  którego dowiecie się, jak nasze narzędzia spra...